Apapa – Oshodi ExpressWay Fly Over, Lagos

AirPort Road, Lagos

Apapa – Oshodi ExpressWay Fly Over

Traffic trails on Apapa oshodi Expressway/Airport Road, Lagos, Nigeria